Google Forms i undervisningen = en enklere hverdag!

Black clipboard and pen

Som lærer har du hele tiden behov for å få inn tilbakemeldinger og informasjon fra elevene. Dette kan for eksempel være refleksjonsnotater etter et prosjekt eller en oppgave. Hva har elevene lært? Hva var vanskelig? Hva trenger de mer hjelp til? Det kan fort bli mange lapper og dokumenter å holde styr på. Men med […]

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.