SU-Podcast003: Videoundervisning som forberedelse til et prosjekt!

smartundervisning.no podcast

I denne podcastepisoden er jeg veldig stolt av å presentere en fantastisk pedagog og person – Karl Ivar Refseth. Han har et prosjekt for grunnskoler og ungdomsskoler hvor han reiser rundt å jobber med “Stomp”. Stomp kan beskrives som musikalsk rytmesamspill der man bruker alle mulige lydkilder – søppelbøtter, koster, kokekar, kopper, pinner osv osv. Han forklarer deg hvordan han bruker videoundervisning som en forberedelse til disse prosjektene. Når Karl Ivar kommer til skolene, har elevene og lærerne allerede lært inn mye av materialet. Da kan han fokuksere på å sette det sammen til en helhet og å hjelpe de som trenger ekstra hjelp!

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.