Omvendt undervisning

upside-downOmvendt undervisning er et veldig hett tema for tiden. Mange snakker om det, mange bruker det og mange lurer på hva det er.

Målet mitt når jeg bruker omvendt undervisning er at jeg skal få mer tid til hver enkelt elev, at jeg kan hjelpe de elevene som trenger hjelp og gi de elevene som har kommet langt et dytt videre. Det kan kanskje høres rart ut at undervisningsvideoer kan bidra til bedre kontakt med hver enkelt elev, men ved å strukturere undervisningen på en ny måte kan vi oppnå nettop det!

Definisjon av omvendt undervisning

Her er en kortversjon av hva jeg legger i omvendt undervisning i forhold til tradisjonell undervisning:
Tradisjonell undervisning:
- Læreren foreleser i klassen.
- Elevene gjør oppgaver hjemme.

Omvendt undervisning:
- Læreren foreleser hjemme hos hver elev.
- Elevene gjør oppgaver på skolen.

Vel… læreren foreleser kanskje ikke hjemme hos hver enkelt elev, men elevene ser videoer som læreren (eller andre) har laget.

Tradisjonell undervisning

Når jeg underviser på tradisjonell måte, går jeg gjerne igjennom nytt lærestoff i plenum. Jeg står altså foran hele klassen og foreleser. Det blir da en litt “one size fits all”-forelesing. I elevgruppa er det som regel alltid alltid noen som:
- skjønner alt med en gang
- ikke skjønner noe som helst
- skjønner en del

I en slik undervisningsform er det vanskelig å tilpasse forelesingen til alle behovene. Det er også mange elever som sliter med å gjøre oppgavene hjemme, fordi de ikke har forstått teorien helt. Og på neste time går læreren igjennom nytt stoff… Og slik er sirkelen i gang.

Omvendt undervisning

Når jeg bruker omvendt undervisning kan elevene se forelesningene hvor og når de vil. De kan se forelesningene så mange ganger de ønsker det og de kan sette dem på pause, spole tilbake og tenke seg om. De elevene som trenger lang tid på å skjønne lærestoffet, kan i ro og mak bruke den tiden de trenger. Uten at andre må vente på dem.

Når elevene har sett forelesningene hjemme, kan vi bruke tiden på skolen på å jobbe med oppgaver. Læreren kan da gå rundt til hver enkelt elev og hjelpe dem med å få til oppgavene. På den måten kommer læreren i god kontakt med hver enkelt elev, og kan gi dem hjelp til å komme seg videre.

Og om noen ikke har sett videoene?
Da har vi to muligheter:
1 – elevene setter seg ned med en datamaskin og ser videoene på timen.
2 – læreren samler denne gruppa og går igjennom lærestoffet med dem.

Kombiner videoer og google skjema

Ved å bruke google skjema sammen med videoene du vil elevene skal se, kan du få veldig god kontroll over hvordan elevene ligger an og hvordan du kan legge opp timene. Her der den oppskriften jeg bruker:

 1. Lage en eller flere videoer om det temaet jeg vil forelese i.
 2. Lage et spørreskjema der jeg spør om:
  • Hvor godt synes du at du forstod det som ble gjennomgått i videoene?
  • Er det noe du trenger mer hjelp til å forstå?
 3. Eventuelt lage et spørreskjema der jeg tester litt av det jeg gjennomgikk i videoen
 4. Laste opp videoene til youtube/vimeo
 5. Opprette et blogginnlegg eller et innlegg på en læringsplatform
 6. Bygge inn videoene
 7. Bygge inn spørreskjemaene

Elevene går til innlegget, ser videoene og svarer på skjemaet.

Før neste time leser jeg over elevenes svar, og vet dermed hva de synes er vanskelig, og hva de forstår. Så kan jeg legge opp undervisningen deretter. Kanskje jeg deler klassen i mindre grupper etter nivå. Kanskje jeg gir dem individuelle oppgaver, og kan gå rundt og hjelpe de som trenger det.

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.