Bruk fronter smart: legg inn meldinger!

meldinger

Dette er et lite tips til deg som bruker Fronter som læringsplatform. Det er ikke alltid så lett for elevene å finne frem til den informasjonen som legges ut på Fronter. Hvis et nytt dokument legges i et fagrom, får ikke eleven automatisk opp at det har kommet noe nytt der. Eleven må derfor lete […]

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.