Bruk fronter smart: legg inn meldinger!

Dette er et lite tips til deg som bruker Fronter som læringsplatform. Det er ikke alltid så lett for elevene å finne frem til den informasjonen som legges ut på Fronter. Hvis et nytt dokument legges i et fagrom, får ikke eleven automatisk opp at det har kommet noe nytt der. Eleven må derfor lete igjennom alle rommene og mappene for å se om der har kommet noe nytt. Men med et enkelt grep kan vi gjøre livet mye enklere for elevene våre!

Legg ut meldinger på Fronter

Elevene får opp alle meldinger fra alle rom de er medlem i på sin forside. Da kan elevene enkelt oppdatere seg på alt det nye som har blitt lagt ut til dem på Fronter! Du kan til og med linke direkte til en fil fra meldingen.

Denne lille videoen viser deg hvordan du kan gjøre Fronterhverdagen enklere for elevene dine!

Speak Your Mind

*

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.