Bruk videoer i undervisningen – 5 gode tips!

Som du sikkert kan forestille deg, så gir bruk av videoer i undervisningen utrolig mange fine muligheter. Jeg kommer stadig over nye måter å bruke videoer i undervisningen på. Her vil jeg dele med deg mine favoritter!

1 – Gjennomgang av lærestoff

Dette er kanskje det mest åpenbare, nemlig å forelese i et emne for elevene gjennom en video. Det blir nesten som en tradisjonell forelesing, bortsett fra forelesingen blir presentert på video. Det gir elevene en del muligheter.

De kan:

 • sette læreren på pause
 • se forelesingen flere ganger
 • hoppe tilbake til det som trenger repetisjon
 • se forelesingen akkurat når det passer
 • gå frem i sitt eget tempo

2 – Tilleggsinformasjon – video med lærerens refleksjon rundt et tema

Det å høre en fagperson snakke løst rundt et tema, kan gi en enorm læringseffekt. Ikke bare får man repetert det som står i boka. Man får også satt pensumet i ulike lys og perspektiver. Derfor kan det være utrolig nyttig å lage undervisningsvideoer der du drodler litt fritt rundt det temaet elevene holder på med.

Her er noen tips til hva du kan drodle rundt:

 • sette teorien i lys av andre teorier
 • snakke om andre lignende teorier
 • se på konsekvenser og følger av noe
 • legge til ekstra informasjon rundtet tema – supplere det som står i læreboka
 • reflektere rundt temaet, «Hva om…?»

Mulighetene er mange! Det som iallfall er sikkert, er at elevene kommer til å lære veldig mye av disse videoene!

bruk videoer i undervisningen

Demonstrer for elevene hvordan oppgavene kan løses!

3 – Demonstrasjon av oppgaveløsning

Å kunne pensumet er en ting, å kunne besvare eller løse oppgaver kan være en ganske annen ting. Mange elever sliter med å komme igang med innleveringer og oppgaver. De er kanskje usikre på hvordan oppgaven skal strukturerers, hva som forventes av dem og hvordan man kan gå frem for å løse oppgaven.

Gjennom å demonstrere hvordan en oppgave skal løses kan læreren vise:

 • gode eksempler på hvordan man kan gå frem for å løse oppgaven
 • gode eksempler på hvordan man kan strukturere en god besvarelse
 • gode refleksjoner rundt selve problemløsingen
 • hva som kjennetegner en god besvarelse

Gjennom å se hvordan læreren løser oppgaven vil eleven lære mye i forhold til både struktur og fremgangsmåte.

Elevene vil også bli mer bevisste på hva som kreves av en god besvarelse.  Når de kan måle sitt eget arbeid opp mot et løsningsforslag med høy måloppnåelse, vil de lettere kunne se hva som skal til for å forbedre sitt eget arbeid.

Tips!
Hvis du ikke har laget så mange undervisningsvideoer før kan slike videoer være veldig fine å starte med!

4 – Tilbakemeldinger på oppgaver

Dette er virkelig en av mine favoritter, og har ført til at jeg har spart mye tid på oppgaveretting og tilbakemeldinger!

Flere og flere innleveringer skjer digitalt, og det betyr at du har filene tilgjengelig på din datamaskin. Dette gir oss noen flotte muligheter når det gjelder video! Ved hjelp av et enkelt – og gratis – program som «Jing» kan du raskt ta opp en video av dataskjermen din, og så laste opp til en sikker server med ett klikk. Du kan også ta opp lyd og evt. video av deg samtidig (via webkameraet på datamaskina).

Du kan altså hente frem elevens innlevering på skjermen og snakke deg igjennom ulike deler av innleveringen. Du kan muntlig gi tilbakemeldinger og refleksjoner rundt elevenes arbeid, samtidig som du tar opp skjembilde og lyd/video av deg selv. På 3-5 min kan du få sagt veldig mye! Du kan også peke, klikke og markere ulike elementer på skjermen for å vise eleven hva du mener. Kanskje også reflektere rundt hva som kunne vært gjort annerledes og demonstrert hvordan oppgaven kunne blitt løst korrekt?

Fordeler for læreren

 • raskere å gi fyldige tilbakemeldinger på innleveringer
 • lettere å snakke om en innlevering enn å skrive
 • frigjøre tid til å gjøre andre ting – forberede en bra video?

Fordeler for eleven

 • fyldigere tilbakemeldinger
 • følelse av å bli sett da læreren snakker til deg
 • bedre forståelse med hva læreren legger vekt på i vurderingen

5 – Avstandsundervisning

Jeg har noen ganger vært hjemme med syke barn, og da er det ofte ikke tid til å sette inn vikar. Ved flere anledninger har jeg da laget en eller flere videoer som jeg har lastet opp til elevene. Det kan være litt gjennomgang av lærestoffet først, og så gjennomgang av evt. oppgaver og gruppeinndelinger. På den måten kan man rett og slett gjennomføre undervisningen selv om man ikke er på skolen!

Har du andre ideer til å bruke videoer i undervisningen?

Har du brukt videoer i undervisningen på andre måter enn de jeg nevner her?
Bruk kommentarfeltet under til å dele tips og råd med oss!

Kom i gang med å lage undervisningsvideoer i dag!

Med kurset under lærer du alt du trenger for å komme igang med å lage undervisningsvideoer. Du får en eBok med mange tips og råd til hvordan du kan planlegge, spille inn og dele videoer med elevene dine. I tillegg får du en videoserie på 9 videoer som viser deg steg for steg hvordan du bruker det gratis skjermopptaksprogrammet Jing til dette. Les mer her!
Lag dine første videoer i dag!


Lag gode undervisningsvideoer
En komplett guide til hvordan du kan planlegge, spille inn og dele undervisningsvideoer med elevene dine!

Du får en eBok som går igjennom alt du trenger å vite for å planlegge og spille inn gode undervisningsvideoer. I tillegg får du et videokurs på 9 videoer som viser deg hvordan du steg for steg kan bruke et gratis videoprogram - Jing - til å spille inn videoene.

Kom igang med undervisningsvideoer i dag!


Speak Your Mind

*

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.